Дорадчий центр

     На виконання наказу Держводгоспу України «Про створення інформаційно-дорадчих центрів при облводгоспах» в Львівському облводгоспі на базі Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції в липні 2007 року створено інформаційно-дорадчий центр з метою надання науково-консультативної допомоги сільськогосподарським виробникам з питань впровадження нових ефективних технологій в вирощуванні сільськогосподарських культур на меліорованих землях з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму, застосування технології крапельного зрошення, монтажу техніки крапельного зрошення, організації пропаганди досягнень науково-технічного прогресу в землеробстві на осушених землях, меліоративного стану осушуваних земель, глибини залягання рівнів грунтових вод, забезпечення їх науково-технічною і маркетинговою інформацією.

     Інформаційно-дорадчий центр (далі ІДЦ) Львівського обласного управління водних ресурсів створений на базі Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції та відкритий в квітні 2009 р.
     На території ІДЦ виставлені інформаційні стенди з переліком послуг, які надає ІДЦ і Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція, на базі якої розташований ІДЦ, а також рекомендовані сівозміни на осушуваних землях. В приміщенні ІДЦ діє музей водного господарства та меліорації Львівщини, де зібрані експонати розвитку меліорації в Галичині з ХVIII ст. до наших днів. В конференцзалі приміщення ІДЦ виставлені інформаційні стенди 10 управлінь водного господарства Львівської області і Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції з пропозиціями надання ними різних послуг в галузі водного, сільськогосподарського та інших виробництв. Учасники нарад, семінарів, тощо аналогічну інформацію можуть отримати з рекламних буклетів про ІДЦ, Львівське обласне виробниче управління водного господарства, розміщених на спеціальних поличках.
     Основними завданнями інформаційно-дорадчого центру  Львівського облводресурсів  є:
- накопичення банку даних та інформаційно-дорадче сервісне обслуговування по впровадженню досягнень науки і техніки, передового досвіду в галузі меліорації і водного господарства, зокрема, використання осушуваних земель;
- дорадчі послуги з вирощування сільськогосподарських культур на меліорованих землях з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму, застосування технології крапельного зрошення; 
- організація виставок, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, надання послуг по практичному навчанню студентів вищих та професійно-учбових закладів по напрямку водогосподарського та сільськогосподарського виробництва, екології та охорони навколишнього середовища;
- надання інформацій і прогнозів гідромеліоративного стану осушуваних земель, рекомендацій з використання земель на осушувальних системах, монтажу техніки крапельного зрошення;
- агрохімічне обстеження осушуваних земель на предмет збереження та підвищення родючості ґрунтів, дозованого внесення органічних та мінеральних добрив та проведення вапнування кислих ґрунтів;
- геолого-гідрологічне обстеження осушуваних земель на предмет виявлення негативних геологічних явищ та процесів з надання рекомендацій по їх  усуненню;
- лабораторні визначення агрохімічних та водно-фізичних властивостей ґрунтів зони аерації та гідрохімічного складу поверхневих дренажних та ґрунтових вод;
- бурові роботи для водопостачання підприємств та господарств артезіанською водою, по ремонту свердловин, що не експлуатуються;
- проектні роботи з інженерного противопаводкового захисту, зі спорудження берегоукріплюючих споруд дренажних систем та створення штучних водойм;
- надання інформаційно-консультаційних послуг сільськогосподарським виробникам різних форм власності з питань вирощування сільського-сподарських культур, кущів та садів  на меліорованих землях, землях з двобічним регулюванням.
     На території ІДЦ Львівського облводресурсів розташовані дві дослідні ділянки:
- осушувально-зволожувальна - для вирощування сільськогосподарських культур в зоні осушення;
- ділянка з вирощування садових і ягідних культур з працюючою системою капельного зрошення.

    

   

Copyright БУВР Західного Бугу та Сяну, 2019