Водні ресурси

Природні умови
Річки
Ставки
Водосховища
Оренда ставків
ГТС
     В загальному комплексі природних ресурсів області одне з першочергових місць належить водним ресурсам. Водні ресурси Львівщини відіграють важливу роль у житті людей та економіки. Вода використовується, як джерело питного, технічного, сільськогосподарського водопостачання, в рибному господарстві, в лікувальних цілях, є джерелом поповнення запасів підземних вод, ін.
     Водні ресурси Львівщини представлені річками, водосховищами, ставками.  

Річки 
     Львівська область багата ріками. Відповідно до класифікації у Львівській області виділяють:

Великі річки – 1 шт.:
-   р. Дністер – довжина 1352 км (в межах області – 207 км), площа водозбору – 72100 км² (в області – 11420 км²).
Середні річки – 6 шт.:
-   р. Західний Буг – 772км  (в межах області –184 км), площа  водозбору – 39580 км² (в області – 6075 км²);
-   р. Стрий – довжина 232 км, площа водозбору – 3060 км2;
-   р. Серет – 248 км (в межах області – 5 км) площа водозбору – 3900 км²     (в області – 280 км²);
-   р. Сян – 447 км (в межах області – 56 км), площа водозбору – 16800 км2  (в області – 2500 км2);
-   р. Іква – 155 км (в межах області – 16,6 км), площа водозбору – 2250 км²     (в межах області –100 км²);
-   р. Стир – 494 км (в межах області – 66,8 км), площа водозбору –3130 км²                (в межах області – 1840 км²).
Малі річки – 2515 шт.:
-   більше 10км – 240 шт., загальною протяжністю 4713,75 км;
-   менше 10км та струмки – 2275 шт., загальною протяжністю 6093,4км.
Таким чином в Львівській області обліковується 2522 річки, загальною протяжністю 11 574,55 км. Крім цього, навесні під час танення снігу та влітку під час тривалих дощів утворюються тисячі тимчасово діючих потоків.
 

 

 
Витік р.Дністер (с.Вовче Турківського району)
 
     Оскільки область розташована в межах Головного європейського вододілу, то в ній переважають дрібні ріки – витоки основних річок Дністра і Західного Бугу. Річки області відносяться до басейнів Чорного (Дністер, Стир) і Балтійського  (Буг, Сян) морів. Із загальної кількості річок 8756, тобто 97%, мають протяжність до 10км, 176- 10-50км, 16- 50-100км і 3 понад 100км (Дністер, Стрий, Західний Буг).
     Середня густота річкової сітки в басейні Західного Бугу становить 0,35 км/км², у басейні Дністра від 0,7 км/км² (Передкарпаття) до1,5 км/км² (Карпати).
     Розподіл стоку протягом року нерівномірний і залежить від розподілу опадів у басейнах річок, температури повітря, а також діяльності людей. Більша частина річкового стоку (650-70%) припадає на літньо-осінній період (травень-листопад), а 30-40% - на зиму і весну. Проте, як у багатоводні, так і в маловодні роки є відхилення від типового розподілу стоку. У деяких рік стік у кожному сезоні становить менше 50%. Найбільш водоносним є Дністер, середньомісячна витрата води  якого становить 124 м/сек (біля с.Журавне).
 

 
Витік р.Західний Буг (с.Верхобуж Золочівського району)
 
     Найбільші витрати води залежать головним чином від запасів води в снігу, тривалості сніготанення, кількості опадів, стану грунту і характерні для рік Поділля і Волині в квітні, а для гірських приток Дністра в липні-серпні, що зумовлено літніми дощами. Найменші витрати води спостерігаються у зимовий період (0,2-0,3 м/сек). Живляться ріки талими сніговими, дощовими та підземними водами, значення кожного з цих трьох джерел живлення є різними на окремих територіях, але питома вага кожного з них не перевищує 50%.
Ріки рівнинного типу мають переважно дощове живлення, яке становить 50% загальної кількості, 37% припадає на снігове і 13% - на підземне. Для гірських рік снігове живлення є переважним і становить 50%, дощове -44% і тільки 6% припадає на підземне.
На всіх ріках Львівської області спостерігається три підняття рівнів води: весняна повінь, внаслідок танення снігу(березень-квітень); літні паводки від випадання сильних та тривалих дощів (червень-серпень); зимові підняття рівня води внаслідок тривалих і інтенсивних відлиг (грудень-лютий).
     Льодовий покрив рік області нестійкий, а в окремі роки вони зовсім не замерзають, що зумовлено нестійким  термічним режимом у зимовий період. Процес льодоутворення починається у кінці листопада - на початку грудня, а льодовий покрив установлюється у другій половині грудня – на початку січня. Бувають зими, коли ріки по декілька разів то замерзають то скресають, що спричинюються тривалими відлигами. Тривалість льодоставу в ріках рівнинного типу 2-2,5, на гірських 3-3,5 місяці.
Весняне підняття рівнів води починається ще під час льодоставу за 10-15 днів до скресання і поступово збільшується до моменту скресання. Ріки скресають приблизно в кінці лютого – на початку березня .
     Весняний льодохід триває  2-5 днів. Найшвидше скресають малі ріки. Після цього підняття рівня води відбувається дуже інтенсивно і може досягати 3-5 м за добу. У другій декаді березня ріки повністю звільняються від льоду. Рівень води починає підвищуватись з початку березня, і майже кожен день спостерігається весняний розлив рік, величина якого залежить від висоти берегів, ширини заплави. Рівнинні ріки розливаються від 0,5 до 1,5м, а в окремі роки досягає 2-3 і навіть 5м.
Швидкість течії рік області неоднакова. Найбільша спостерігається у гірській частині області, у Карпатах, і становить 1,2 м/сек , а на порогах 2,5 м/сек; найменша – на ріках Буго-Стирського межиріччя (0,5-0,6 м/сек).
     Середня річна каламутність рік області коливається в межах 20-700 г/м³. Найбільших значень вона досягає під час паводків, особливо в Карпатах, де становить 1300-1800 г/м³ і більше.
    Водосховища – 20 шт, площею  водного дзеркала 3288 га, сумарною ємкістю 67,59 млн.м3
  Ставки - за уточненими даними в області нараховується 3085 ставків площею водного дзеркала 9,12 тис. га.                                                                   
 

   

Copyright БУВР Західного Бугу та Сяну, 2019